Процедури по ЗОП
Открита процедура
22.08.2019
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 
 - Договор и приложение
 
 - Доклад
 
 - Обобщен протокол
 
 - Решение на възложител
 
 - Съобщение

 - Протокол
 
 - Обявление
 
 - Решение
 
 - Указания
 
 - Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм