Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
07.10.2019
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм  

 

- Договор
 
- Техническо предложение
 
- Ценово предложение
 
-
  Протокол комисия
  
 - Обява за удължаване на срок

 - Обява
 
 - Технически изисквания

 - Указания за участниците

 - Образци
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: