Новини
Обява
07.10.2019
Съгласно изискванията на чл.95, чл.3 на Закона за опазване на околната среда, ви предлагаме да посетите адреса на  интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (ИАППД) , 

където е побликувано задание за обхват и навигация нa ОВОС за инвестиционно предложение: "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите се държат вежливо и с уважение