Новини
Съобщение
08.10.2019
Свободен безжичен достъп до Интернет във всички населени места на територията на община Вълчедръм

Жителите и гостите на община Вълчедръм вече могат да се възползват от предоставената възможност за ползване на безжичен интернет на обществени места. Мрежата е изградена от А1 по проект на Община Вълчедръм, финансиран с 15 хиляди  евро от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU.

Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Безплатният интернет ще може да се ползва най-малко 3 години. Общият обем на средствата е 120 милиона евро, като се очаква от схемата да се възползват над 8000 общини в целия Европейски съюз.

Община Вълчедръм е една от българските общини, които са получили ваучер на стойност 15 000 евро за изграждане на безжичен интернет на обществени места. Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства е подписано на 22.06.2019 г.


Община Вълчедръм използва ваучера за инсталиране на Wi-Fi оборудване и изграждане на 13 точки за достъп до безжичен интернет – по една във всяко населено място и три за територията на гр. Вълчедръм

Зоните с безплатен безжичен интернет на обществени места са както следва:

 

Местоположение:

1.

гр. Вълчедръм – пред  НЧ „Рало - 1891“

2.

гр. Вълчедръм – до ДГ „Слънчице“

3.

гр. Вълчедръм – площадно пространство

4.

с.  Долни Цибър –  пред новата сграда на кметството

5

с. Черни връх – пред кметството

6.

с.Септемврийци – площадно пространство

7.

с. Разград – пред кметството

8.

с. Мокреш –  пред кметството

9.

с. Игнатово –  пред кметството

10.

с. Златия –пред кметството

11.

с. Горни Цибър – пред кметството

12.

с. Бъзовец – пред кметството

13.

с. Ботево – пред кметството

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм