Процедури по ЗОП
Публично състезание
15.10.2019

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“
 
 - Договор и Приложение 1
 
 - Договор и Приложение 2
 
 - Доклад
 
 - Протокол 
 
 - Решение
 
 - Съобщение
  
 - Уведомление
 
 - Решение

 - Обявление

 - Указания

 - Методика на оценяването 

 - Техническо задание

 - Справка за цените

 - Заявка за храни 1, 2

 - Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм