Новини
Обява
14.11.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ  
            ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ «РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА «БУЛГАРТРАНСГАЗ» ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА», ЕТАП «ЛИНЕЙНА ЧАСТ»

 

Потърсете в сайта
Анкета
Услугата ми бе предоставена за: