Процедури по ЗОП
Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
25.11.2019

Доставка на гориво за отопление/газьол/ за нуждите на социални, административни и учебни заведения и гориво смазочни материали за  моторните превозни средства собственост на община Вълчедръм.
 
- Договор 1
 
- Договор 2
 
- Решение
 
- Техническа спицификация

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм