Новини
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16, изречение пето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, за землищата на община Вълчедръм
23.12.2019
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм