Новини

Поздравителен адрес от Кмета на Община Вълчедръм по повод 24 Май
20.05.2020

24 Май
20.05.2020
Наближава най-българският празник – 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Извънредната ситуация няма да спре достойното му отбелязване. С честването на празника ще изразим още веднъж своята огромна благодарност и дълбока признателност към едно велико дело, променило духовната съдба на цялото славянство. Образователните институции в област Монтана са предвидили различни инициативи – концерти, изложби, конкурси, които да приключат с вълнуващ и красив финал. Призоваваме на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на гордостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе възродени!“....

Съобщение
11.05.2020
План-прием след VII клас за учебната 2020/2021 година на Професионална гимназия „Димитър Маринов” гр. Вълчедръм

План за итегрирано развитие на oбщината (ПИРО)
29.04.2020
СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.   В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вълчедръм започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората...

Съобщение
13.04.2020
Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Обява
10.04.2020
Инвестиционно предложение за разширяване на строителните граници на с. Долни Цибър, община Вълчедръм

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: