Отчети и доклади

Годишен отчет за Прогама ОПЕЕ за 2018 г. тукОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2019г. тук. 
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2019г. тук.

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2018г. тук.
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2018г. тук.

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през IІ-то шестмесечие на 2017г.тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2017г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІІ-то шестмесечие на 2016г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2016г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІІ-то шестмесечие на 2015г.тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2015г. тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІІ-то шестмесечие на 2014г.тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2014г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2013г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през I-то шестмесечие на 2013г.тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2012г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2012г. тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през ІI-то шестмесечие на 2011г. тук
ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през І-то шестмесечие на 2011г. тук

ОТЧЕТ за изпълнение на актовете на ОбС през 2010г. тук
Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2019г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2018г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2017г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2016г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2015г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2014г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2013г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2012г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2011г.

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през 2010г.


ОТЧЕТ 2009г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М тук

ОТЧЕТ 2008г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М тук


Годишен отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015г.

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2019г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2018г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2017г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2016г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2015г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2014г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2013г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2013г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2012г.тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2011г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2010г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за периода 2007 - 2009г. тук

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г за 2016г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г за 2015г. тук
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Маркетинговата стратегия за промотиране на община Вълчедръм и нейния инвестиционен потенциал 2014-2016г. тук
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: