ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
- Процедури по ЗОП можете да видите тук

- Вътрешни правила можете да видите тук
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: