Информация за COVID -19

Заповед № 663/20.05.2020 г. на Кмета на община
20.05.2020
Заповед № 663/20.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Заповед № 652/15.05.2020 г. на Кмета на община
18.05.2020
Заповед № 652/15.05.2020 г. на Кмета на община, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територеята на община Вълчедръм.

Заповед № 647/14.05.2020 г. на Кмета на община
14.05.2020
Заповед № 647/14.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

Заповед № 646/14.05.2020 г. на Кмета на община
14.05.2020
Заповед № 646/14.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината.

Заповед № 616/07.05.2020 г. на Кмета на община
07.05.2020
Заповед № 616/07.05.2020 г. на Кмета на община, относно облекчаване на част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19.

Заповед № 609/04.05.2020 г. на Кмета на община
04.05.2020
Заповед № 609/04.05.2020 г. на Кмета на община за  облекчаване на част от въведените противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: