Донорски програми 2000-2005г.
http://valchedram.com/assets/administracia/praktiki/donoprski_prog.pdf
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: