Вътрешни правила
Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки можете да видите тук
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: