Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм
Потърсете в сайта
Анкета
Служителите се държат вежливо и с уважение